Magnetic powder Brake 15N.m/ 25N.m/ 50N.m/ 100N.m/ 200N.m/ 400N.m ( single shaft)

Giá: Liên hệ
Product code HW-FZ15A/ 25A/ 50A/ 100A/ 200A/ 400A Category:
Contact Buy (+84) 908 897 168
Hỗ trợ

Hotline Trợ giúp !

Mr Hieu: 0908897168

Mr Duc: 0967383126

Mr Doanh: 0908767168

Hỗ trợ

Hotline Trợ giúp !

Mr Hieu: 0908897168

Mr Duc: 0967383126

Mr Doanh: 0908767168