XL series communication left expansion ED Module

Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: XL-NES-ED, XL-COBOX-ED Categories: , , ,
  • XL series expansion communication ED module is mainly used to expand RS232 or RS485 communication port.
Liên hệ mua Điện Thoại

Product features (Tính năng sản phẩm)

  • XL series expansion communication ED module is mainly used to expand RS232, RS485 communication ports or CANopen communication.
  • XL-NES-ED can be used for the left extension of XL series PLC, but RS232 and RS485 can only use one of them.
  • XL-NES-ED sheet design, small footprint.

 

STTTênTải về
1Catalogue Download
Hỗ trợ

Hotline Trợ giúp !

BỘ PHẬN KINH DOANH

Mr Đức: 0967383126

Ms Vy: 0903897168

Mr Sinh: 0908236168

Mr Phong: 0907236168

Mr Hiếu: 0909641490

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr Đạt: 0908767168

Mr Khương: 0798898555

Mr Đức: 0967383126

BẢO HÀNH

Mr Danh: 0979894168

KẾ TOÁN

P. Kế toán : 0908505168

Hỗ trợ

Hotline Trợ giúp !

BỘ PHẬN KINH DOANH

Mr Đức: 0967383126

Ms Vy: 0903897168

Mr Sinh: 0908236168

Mr Phong: 0907236168

Mr Hiếu: 0909641490

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr Đạt: 0908767168

Mr Khương: 0798898555

Mr Đức: 0967383126

BẢO HÀNH

Mr Danh: 0979894168

KẾ TOÁN

P. Kế toán : 0908505168